Политика за директен маркетинг

ВОВЕД

Оваа политика објаснува како Друштвото за трговија и услуги Muppet Kids може да ги користи вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.

ШТО Е ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ?

Директниот маркетинг ги опфаќа и сите оние активности кои се поврзани со непосредна продажба на производите на производителот до потрошувачот без користење на посредници, заради што може и да се нарече и маркетинг на директна продажба.

КАКО ГО КОРИСТИМЕ ДИРЕКТНИОТ МАРКЕТИНГ

Muppet Kids користи директен маркетинг преку е-маил, смс и Вибер. Доколку има потрба клиентот може и директно да не контактира на нашите телефонски броеви.

Muppet Kids спроведува политика на избор (opt-in) со која секој што сака да добие директен маркетинг од нас може да се регистрира на нашата веб страница https://muppetkids.com/

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА MUPPET KIDS

Покрај оваа политика за директен маркетинг, Мuppet Kids има донесено и објавено посебна Политика за приватност во која се наведени детални информации за тоа како ја штитиме вашата приватност и како ги чуваме вашите лични податоци безбедни.

КАКО MUPPET KIDS ПОСТАПУВА СО ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

Muppet Kids постапува со личните податоци на транспарентен начин:

  • Називот и деталите за компанијата се вклучени кога се праќаат маркетинг активности преку е-маил, смс и Вибер;
  • На корисниците на веб страницата им е дадена јасна и лесно разбирлива политика за приватност и се информирани за нивните права како субјекти на лични податоци.
  • Mupput ја гарантира безбедноста и точноста на збирката на личните податоци за  директен  маркетинг:
  • Личните податоци се користат само за цели на директен маркетинг;
  • Веродостојноста на збирката на лични податоци за директен маркетинг се проценува преку земање и проверка на случајни примероци;
  • Се бришат сите ирелевантни или преобемни лични податоци;
  • Вработените кои се овластени да обработуваат лични податоци за цели на директен маркетинг се обучени да ги почитуваат и имплементираат барањата од Законот за заштита на личните податоци; и

 

РАЗМЕНА НА  ПОДАТОЦИ

  • Muppet Kids не продава, разменува или споделува лични податоци и информации за своите клиенти со трети лица за цели на директен маркетинг, освен со обработувачите кога е потребно за да ги обезбедат услуги на цели на директен маркетинг.

 

КОНТАКТ

Сите прашања и барања во врска со обработката на личните податоци преку веб страницата www.muppetkids.com и во врска со оваа Политика, корисниците може да ги упатат до Офицерот за заштита на лични податоци Јана Кочинкси преку следниот контакт: